Školení KuMOT

KuMOT

Program KuMOT a termíny školení

Skupinový program pro rozvoj motoriky a sociálních dovedností určený pro děti od 4 do 8 let.

Odborné školení vázané na produkt

Rezervace tohoto školení je podmíněna současným nákupem produktu: Materiály k programu KuMOT

Výběr termínu školení...

Recenze a doporučení

Naše školení a semináře již absolvovaly tisíce účastníků. Přečtěte si jejich doporučení, které stále doplňujeme...

2.990 Kč bez DPH
cena školení 3.618 vč. DPH 21%
+ 2.490 Kč bez DPH
cena materiálů 2.739 vč. DPH 10%

Ke stažení...…

Písničky k programu KuMOT (CZ verze)
Písničky k programu KuMOT (SK verze)
Soubory ke stažení jsou určeny pouze jako součást zakoupeného školení.

Popis programu…

Nová edice s propracovanými metodickými listy a pomůckami!

Program je určený pro děti od 5 do 8 let, v jedné skupině je 6-8 dětí, je výhodou, jsou-li z různých kolektivů. Vvhodný pro děti s ADHD, pro děti nesmělé, sociálně či motoricky neobratné nebo s jinými obtížemi.

Celý program sestává z 10 setkání, která probíhají 1x týdně v trvání 60 minut, rodiče se neúčastní. Program je hravý, využívá veselých písniček o zvířátkách, děti bav. V průběhu a po ukončení programu se odborník setkává s rodiči každého dítěte zvlášť za účelem zhodnocení a sdělení poznatků o dítěti, včetně výchovných závěrů a doporučení.

Program vede odborník (psycholog, speciální pedagog) s platným osvědčením pro práci s metodou společně s koterapeutem (pozice nevyžaduje specifické vzdělání). Veškeré pomůcky jsou na pracovišti, pro děti doporučujme využívat také MP3 s hudbou na doma). Sada pomůcek je pro jednu skupinu.

Výsledky

  • schopnost uvolnění, otevřenější komunikace
  • lepší ovládání impulsů, uvolnění agrese
  • zlepšení hrubé motoriky
  • schopnost vyjadřovat pozitivní city, a to i neverbálně
  • lepší ovládání mluvidel
  • radostnější dítě

Řekli o nás a o programu…

PhDr. Michaela Kramerová
speciální pedagog
“Děkuji Vám za příjemné a naplňující školení. O odborné stránce kurzu (a to díky Vašim zkušenostem), nelze pochybovat. Velmi kladně hodnotím také dostatek času k probrání všech lekcí KUMOT, určitě je přínosné projít si každou část praktických aktivit.”
Mgr. Pavlína Kociánová
speciální pedagog - logoped, surdoped a psychoped
“Školení KuMOT, resp. přednáška splnila svůj účel a nabídku, kterou je prezentována. I po dlouholeté praxi se stále učíme a dozvídáme podněty, které jsou v naší profesi, tak potřebné. Vnímání dítěte a dětí jako celku s jeho schopnostmi, dovednostmi a emočními potřebami. Přednáška měla strukturu, formu a spád. Děkuji tímto paní lektorce Mgr. Barboře Krankusové.”
Mgr. Jana BALÁŽOVÁ, PhD.
odborná asistentka na pedagogické fakultě UKF
“Školenie KUMOT poskytuje konkrétny materiál na aktivity so skupinou detí, a zároveň inšpiruje na ďalšie spoločné alebo individuálne aktivity v súvislosti s dospelými osobami i samotnými deťmi, ktoré sa nechajú uniesť zaujímavými, milými témami a piesňami. Veľmi ma potešilo, že piesne majú nielen slovenský text, ale aj prízvuk.”