Školení KuPREV

KuPREV

Program KuPREV a termíny školení

Unikátní, komplexně rozvíjející program pro děti od 4 do 8 let.

Odborné školení vázané na produkt

Rezervace tohoto školení je podmíněna současným nákupem produktu: Materiály k programu KuPREV

Výběr termínu školení...

Recenze a doporučení

Naše školení a semináře již absolvovaly tisíce účastníků. Přečtěte si jejich doporučení, které stále doplňujeme...

2.990 Kč bez DPH
cena školení 3.618 vč. DPH 21%
+ 699 Kč bez DPH
cena materiálů 769 vč. DPH 10%

Popis programu…

Nová edice oblíbeného programu pro děti a jejich rodiny. Primární a sekundární prevence, možnost pracovat i skupinově.

Pevné vkládací desky s lekcemi nachystanými k vyjmutí, obsahuje motivační samolepky. Těžiště je v domácí práci, pracuje rodič s dítětem pod vedením odborníka (psycholog, speciální pedagog, nově učitel/ka MŠ/ZŠ s platným certifikátem pro práci s metodou). Psychologická práce s rodičem již jako součást textů (zvyšování rodičovských kompetencí, frustrační tolerance i nadhledu rodiče).

Program obsahuje 15 lekcí, které dítě a rodiče postupně provází vyváženým setem témat. Každá lekce obsahuje i hlubší souvislosti, mapuje otázkami porozumění (odpovědi uvedeny) a nabízí také úkoly, ve kterých si děti vše procvičí. Zařazena jsou i citlivá a tabu témata, jako např. smrt, víra, zrození nového života a peníze.

Program napomáhá dítěti s orientací ve světě, usnadňuje adaptaci při zahájení školní docházky. Lze využít plošně – u dětí zdravých (včetně nadaných) i u dětí s různými problémy (obtíže s pozorností či hyperaktivitou, dysfázie či jiné poruchy řeči a komunikace, poruchy autistického spektra, obtíže v oblasti emocí a chování, deficit kognitivních schopností, odlišný mateřský jazyk apod.)

Program je dostatečně pružný a lze jej průběžně přizpůsobovat rodinným zvyklostem i aktuální situaci dítěte. Lze jej několikrát opakovat se stoupající náročností.

Sešity lze zakoupit zde na stránkách v sekci Materiály k programům, objednává odborník nebo rodič, hradí rodiče

Výsledky

  • dítě si upevňuje orientaci osobou, místem a časem, získává orientaci sociální a informační
  • děti, které program absolvovaly, nemívají adaptační problémy po nástupu do školy
  • rozvíjí celou škálu oblastí – např. slovní zásobu, paměť, jemnou motoriku, grafomotoriku, početní představy, komunikační schopnosti, mluvní apetit, schopnost respektovat režim, pojmové myšlení, fantazii, sebevědomí, smysl pro pořádek a mnoho dalšího
  • prevence sociálně – patologických jevů
  • zlepšuje vztahy a komunikaci mezi rodičem a dítětem
  • celkově lepší kvalita života celé rodiny

Řekli o nás a o programu…

Mgr. Simona Federičová
psychológ v zdravotníctve (Národný ústav detských chorôb, Bratislava)
“Milá pani magistra Krankusová, ďakujeme Vám veľmi pekne za zaujímavú a obohacujúcu přednášku (školení KuPREV), spájanú s krásnymi a niekedy zábavnými príkladmi z praxe:-) Je vidieť, že Vaša práca Vás baví a robíte ju s láskou. Chcem vyjadriť svoju veľkú spokojnosť so seminárom, určite sa v budúcnosti prihlásim na ďalšie z Vašej pestrej ponuky. ”
Mgr. Alexandra Krankušová
psychológ (školský psychológ v MŠ)
“S obsahom školenia som bola veľmi spokojná, hodnotím známkou 1. Silné stránky školenia boli určite praktická časť (prejdenie si kontrétnych úloh z pracovného zošita), možnosť diskusie a získania rôznych rád a námetov od Vás, aj od ostatných účastníkov školenia. Slabé stránky nevnímam žiadne. Kvalita a pripojenie zvuku bolo úplne super, všetko v poriadku. Jediné čo by bolo lepšie, keby sa dalo školenie absolvovať osobne fyzicky, ale to bohužiaľ kôli aktuálnej pandemickej situácií nebolo možné. Ešte raz ďakujem za skvelé a hlavne prínosné školenie :)”
Bc. Veronika Grebeňová
vedoucí učitelka MŠ
“Děkuji za příjemný a zajímavý kurz. Metodu KUPREV určitě s velkým nadšením využiji. Jde o propracovaný, ucelený komplex. Rozvíjí slovní zásobu dítěte, jemnou motoriku, grafomotoriku, zlepšuje orientaci (osobou, místem, časem) a hlavně vztahy/komunikaci s rodičem. Těším se na další vzdělávací setkání! :) ”
Mgr. Jana Ciráková
špeciálny pedagóg, CPPPaP Rimavská Sobota
“Online vzdelávanie KUPREV bolo pre mňa veľkým prínosom nielen pre program samotný, ale aj vďaka osobnému vkladu lektorky, ktorá vychádzala z vlastných pracovných aj životných skúseností a ponúkla množstvo inšpirácie a metodiky k realizácii programu. ”
Mgr. Jana BALÁŽOVÁ, PhD.
odborná asistentka na pedagogické fakultě UKF
“Program KUPREV vnímam ako výnimočný materiál, ktorý je plný lásky a inšpirácií pre rodičov snažiacich sa rásť spolu s vlastnými deťmi. Zároveň sa teším, že budem môcť študentov špeciálnej pedagogiky uistiť o existencii "pomôcky", ktorou môžu podporiť vzťah detí a rodičov. Som vďačná, že dozrel čas a školenie som absolvovala.”