Školení KuPOZ

KuPOZ

Program KuPOZ a termíny školení

Program pro rozvoj pozornosti pro děti od 8 do 12 let.

Odborné školení vázané na produkt

Rezervace tohoto školení je podmíněna současným nákupem produktu: Materiály k programu KuPOZ

Výběr termínu školení...

Recenze a doporučení

Naše školení a semináře již absolvovaly tisíce účastníků. Přečtěte si jejich doporučení, které stále doplňujeme...

2.990 Kč bez DPH
cena školení 3.618 vč. DPH 21%
+ 999 Kč bez DPH
cena materiálů 1.099 vč. DPH 10%

Popis programu…

Nová edice oblíbeného programu pro děti od 8 do cca 12 let a jejich rodiny.

Pevné vkládací desky, jednoduché hodnotící tabulky, motivační samolepky. Psychologické vedení rodičů i jako součást textu (zvyšování rodičovských kompetencí, frustrační tolerance i nadhledu)

Možnost počítačového hodnocení pokroku dítěte. Program je určen pro děti s ADHD/ADD, PAS, logopedickými problémy, pomalejším psychomotorickým tempem, obtížemi v oblasti emocí a chování a jiné. Těžiště programu je v domácí práci, kdy společně pracuje rodič s dítětem pod vedením odborníka (psycholog, speciální pedagog s platným osvědčením pro práci s metodou)

Program trvá 15 týdnů - pracuje se denně cca 15 minut, 1x za 14 dní instruktáž u odborníka. Cvičení jsou hravá a děti baví. Pracovní sešit lze zakoupit zde na stránkách v sekci Materiály k programům, hradí rodič.

V ceně jsou materiály, kód k hodnotícímu programu, diplom pro dítě a Dodatky k práci po skončení programu.

Výsledky

  • zrychlení psychomotorického tempa, zklidnění křivky pozornosti
  • zlepšení vztahů a komunikace mezi rodiči a dítětem
  • schopnost pravidelné práce
  • zlepšení emočního vyladění a přístupu k práci
  • zážitek úspěchu a zvýšení vědomí vlastní ceny
  • odbourání časového stresu, celkové zlepšení při školní práci
  • zlepšení sluchové a zrakové percepce
  • zlepšení pojmového myšlení a organizačních schopností
  • celkově lepší kvalita života celé rodiny

Řekli o nás a o programu…

Mgr. Petra Poláková
zakladatelka INNP a Centra Celestra, terapeutka neuro-vývojové stimulace
“Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat za úžasný a inspirující seminář, jehož jsem se v pátek měla možnost se zúčastnit. Bylo to skvěle připravené a hlavně vaše kultivované, empatické a fundované vystupování, kdy jste byla schopna reagovat v podstatě na všechny dotazy a náměty, mi přišlo opravdu velmi inspirující a děkuji vám za to! Věřím, že jste pomohla a pomáháte řadě lidí, takže musíte mít vnitřní radost. Seminář mě vnitřně velmi posunul a to právě ve smyslu "nadhledu" v celé problematice (klientům budu nabízet šiřší pohled a různé možnosti právě podle toho, jak co komu sedne).”
Mgr. Alena Kozlerová
speciální pedagog (vedoucí detaš. pracoviště ZŠ, soukromá praxe)
“Již pátým rokem pracuji s programem Kupoz. S tímto programem mám velmi dobré zkušenosti, neboť pracuji nejen s dítětem, ale i s celou rodinou. Děti program baví, hravou formou plní úkoly a tím posilují nejen pozornost, ale i vztah se svým rodičem. Ročně u mě projde programem Kupoz asi 20 dětí, ale zájem je mnohem větší. Kladu důraz na pozitivní motivaci a individuální přístup :-)”
Mgr. Šárka Ráabová, DiS
Speciální pedagog
“Jmenuji se Šárka Ráabová jsem učitelka 1.stupně a zároveň speciální pedagog. Své profesi speciálního pedagoga se věnuji více než 10 let. Díky paní doktorce Pavle Kuncové jsem se seznámila před 16 lety s programem Kupoz, s kterým úspěšně pracuji dodnes. Program Kupoz je odborný program pro společnou práci rodič - dítě, trvá 15 týdnů. Pomáhá dětem s jakýmkoli omezením, aby mohly být úspěšné ve škole jako jejich vrstevníci. Program Kupoz se za ta léta, co s ním pracuji, stal mojí osobní srdeční záležitostí. Odpovědí jsou desítky a desítky spokojených rodičů a dětí, kterým programem prošli a vždy na konci je mrzelo, že už vše končí. Do Kupozu se kolikrát zapojovala celá rodina i prarodiče což považuji za pedagogické Mistrovství. Sounáležitost, co program umí, nabízí a jakou má vypovídající hodnotu. Vždyť na trhu ČR je přes 20 let a prošly tím tisíce spokojených dětí. Nová edice Kupozu pod vedením spoluautorky Mgr. Barbory Krankusové (psycholožky a dcery paní autorky), dostala nový podtext motivační a hodnotící složky pro rodiče a děti. Děti a rodiče to ještě více baví a snaží se přes psychologickou část pro rodiče, ještě více pochopit své dítě a porozumět mu, jak se cítí. Děkuji firmě KUPROG CZ, že mohu pracovat s jejich programem a tím pomáhat dětem, aby se cítily šťastné a plnohodnotné.”
Mgr. Zuzana Hrušková
“Chcem sa poďakovať pani lektorke za výborné školenie, ktoré som v poslednom období absolvovala. Veľmi príjemným a pútavým prejavom do neho vkladala aj praktické skúsenosti. Program Kupoz ma obohatil o ďalšie skúsenosti, ktoré budem využívať vo svojom profesijnom raste a určite ho budem odporúčať svojim kolegom a rodičom.”
Mgr. et Mgr. Daniela Novotná
SPC - speciální pedagog, psychoped
“Školení KUPOZ hodnotím jako velmi přínosné. Vše bylo prezentováno jasně s důrazem na vzájemné souvislosti. Program cílí na rozvoj pozornosti, dílčích schopností v rámci percepcí (zrakové, sluchové), obohacuje aktivní i pasivní slovní zásobu, stimuluje základní dovednosti důležité pro rozvoj matematických schopností a časové orientace, zároveň však také podporuje rozvoj pracovních strategií, což je důležité pro organizaci vlastní činnosti dětmi samotnými. Tyto se učí pracovat i s tlakem, který vyvíjí časový limit a nabývají zkušenosti, že je důležité práci dělat nejlépe v rámci svých možností, ale že úkoly je třeba také plnit dle pokynů. (Probouzí se v nich uvědomění, že nedokončit úkol je někdy zcela v pořádku, a to proto, že je tak sám úkol nastaven.) Jako velké pozitivum dále v rámci budoucí realizace programu vidím práci s rodičem, ke které nám lektorka předala mnohé tipy terapeutického rázu. V komplexním pohledu tak celistvý přístup zaměřený na rodiče i dítě podporuje blaho celé rodiny jedince, s nímž v rámci programu pracujeme. Děkuji za předané znalosti i dovednosti a zájemcům vřele doporučuji!”
Mgr. Veronika Džmura
Speciální pedagog, logoped
“Školení KUPOZ bylo velmi pěkně nachystané a dobře provedené jak po technické, tak po lidské stránce. Paní lektorka byla příjemná, trpělivá a měla v zásobě spoustu zajímavých tipů a osobních zkušeností. Rychlé reakce na naše dotazy byly samozřejmostí. Ačkoli při tomto školení díky on-line formě nebylo nijak výrazně interaktivní, celkově ho hodnotím pozitivně.”
Mgr. Rudolf Vallo
školský špeciálny pedagóg
“Verím, že vaše služby využijem aj do budúcna, nakoľko mám veľmi pozitívne skúsenosti s predmetným školením. Zároveň Vám chcem poďakovať za jedno z najlepších školení s akým som sa v rámci profesijného vzdelávania stretol. Celé školenie aj vzhľadom k tomu, že bolo vedené online formou bolo praktické a jasné. Pôsobím ako školský špeciálny pedagóg na ZŠ s MŠ v Župkove (okr. Žarnovica). Svoje špeciálno-pedagogické vzdelanie mám zamerané na deti s poruchami správania a psychosociálne narušených. Vo svojej praxi sa stretávam so žiakmi s rôznymi vývinovými poruchami. Ponúkaný kurz KUPOZ vnímam ako vynikajúci prostriedok k náprave jednotlivých čiastkových funkcií u žiakov s VPU, ADHD, ADD, AS, PAS. Zároveň chcem oceniť zostavu jednotlivých úloh v lekciách, ktoré rôznym spôsobom a na rôznej úrovni pomáhajú rozvoju jednotlivých čiastkových funkcií. Program je vynikajúci hlavne v tom, že je systematický, nenáročný na čas a zároveň, že s dieťaťom pracuje rodič (zákonný zástupca), čo oceňujem, nakoľko v súčasnej dobe evidujeme nedostatočný čas strávený medzi dieťaťom a rodičom. Taktiež je to výborný prostriedok k tomu, aby rodič (ZZ) bol v častejšom ( v prípade používania programu KOPOZ pravidelnom) kontakte so školou, príp. školským špeciálnym pedagógom, alebo psychológom. Program je zostavený prehľadne a jednotlivé úlohy sú dostatočne vysvetlené tak, aby ich bolo možné vypracovať bez ťažkostí a so zábavou. Program je vytvorený so zreteľom na psychologickú podporu rodičov, ktorí určite ocenia to, že sa myslí aj na ich psychickú podporu a pohodu. Je vysoko praktický a myslím, že jeho používanie ocenia nie len samotný odborníci, ale hlavne deti a ich rodičia. Rád sa do budúcnosti ozvem a podelím s konkrétnymi výsledkami v praxi. ”
Mgr. Jana Ciráková
špeciálny pedagóg CPPPaP
“Ak ste zvyknutí pri online vzdelávaní na zapnutie Zoomu a vypnutie seba, v tomto prípade to neplatí. Lektorka hovorí z vlastnej skúsenosti, každá lekcia má pridanú hodnotu. Vzdelávanie je náročné na pozornosť, určite ho však odporúčam, je to jedno zo vzdelávaní, ktorých by som sa zúčastnila opakovane.”
Mgr. Barbara Veselá
Speciální pedagog
“Jsem speciální pedagog v organizaci, která pracuje s rodinami a dětmi s PAS a ADHD. Kurz se mi velmi líbil. Celé školení bylo nabité informacemi, paní školitelka se během celého dne snažila předat maximum informací, abychom byli schopni s materiály programu KUPOZ ihned pracovat. Tímto ještě jednou moc děkuji a budu se těšit na další program :)”